kav Trang web của Trung Quốc     kav Website tiếng Anh.

VỀ KAV Vị trí hiện tại:首页 > THƯƠNG HIỆU KAV > VỀ KAVÝ nghĩa của “kav”:  k - keep (giữ gìn), a - abiding (nhất quán), v - value (giá trị) v - victory (thắng lợi)

“keep abiding value, keep abiding victory!”,译成中文是“坚持价值,保持持久胜利!” Trong tiếng anh nghĩa là “lưu giữ những giá trị bền vững, chiến thắng bền vững”,Dịch sang tiếng Trung nghĩa là: “Tuân thủ giá trị và duy trì chiến thắng lâu dài”

Kav- người luôn kiên định ý tưởng "Đổi mới giá trị, cùng thắng với kav". Thương hiệu  bản lề, thanh (ray) trượt kav luôn không ngừng đổi mới sáng tạo, xuất phát từ quan điểm nâng cao giá trị của khách hàng, chúng tôi sẽ không chạy theo giá thấp để tiết kiệm chi phí sản xuất, chúng tôi rất mong muốn làm thế nào để tạo ra những sản phẩm có tính đặc sắc và tính cạnh tranh cao cho khách hàng, mong muốn thông qua những nỗ lực của chúng tôi sẽ giúp cho khách hàng tránh được sự cạnh tranh. Để tạo ra sự khác biệt hóa trong cạnh tranh với các dòng sản phẩm khác, do vậy chúng tôi không chỉ tạo ra những sản phẩm bản lề, thanh ray thông thường mà


Kav là tổ chức của tất cả các bên liên quan, các nhà cung cấp và các đối tác tạo thành một tổ chức kết nối  để hình thành nên một tập thể mà mọi người đều có lợi ích, cùng nhau chia sẻ và tao ra những giá trị. Chỉ có duy duy trì lợi ích cùng thắng cho tất cả các bên cho tất cả các bên liên quan thì kav mới có thể đạt được các hoạt động kinh doanh bền vững. Để đạt được mục tiêu này, kav tiếp tục đổi mới trong các mô hình kinh doanh, tạo ra một mô hình đôi bên cùng có lợi,. "Con người"- là nhân viên vốn có tinh thần lưỡng…, "đơn" là giá trị người dùng. Mỗi nhân viên tạo ra giá trị cho người sử dụng trong các thực thể quản lý tự quản khác nhau, do đó nhận ra giá trị của chính mình, giá trị doanh nghiệp và giá trị của cổ đông sẽ được phản ánh một cách tự nhiên.


Vì vậy, sự đổi mới của kav không chỉ là đổi mới sản phẩm, chúng tôi càng chú ý hơn đến vấn đề đổi mới sáng tạo phương thức kinh doanh sao cho đôi bên cùng thắng. Chúng tôi không chỉ theo đuổi hoạt động kinh doanh riêng của riêng mình, cũng như nhân viên cần giành chiến thắng để đạt được giá trị mà càng trú trọng hơn đến xây dựng mô hình cùng thắng lợi cho toàn bộ ngành công nghiệp đồ gõ nội thất và cho xã hội

kav人要赢在未来,就要“创新价值,共赢kav”!

Kav - người muốn giành chiến thắng trong tương lai, sẽ "đổi mới giá trị, cùng thắng với kav"!