kav Trang web của Trung Quốc     kav Website tiếng Anh.

DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG Vị trí hiện tại:首页 > THƯƠNG HIỆU KAV > DỊCH VỤ THỊ TRƯỜNG

1. Kav luôn tiếp xúc gần gũi với khách hàng trên khắp thế giới, phân tích nhu cầu của họ, cùng với kiến thức và phát triển một loạt các sản phẩm để giúp khách hàng của chúng tôi có được lợi thế cạnh tranh.

2. Tiến hành nghiên cứu trước theo xu thế của thị trường và sự phát triển của các sản phẩm ngũ kim

3. Khả năng tổ chức sản phẩm cho các thị trường,phân khúc thị trường khác nhau

4. Nhà máy của chúng tôi định hướng nghiên cứu, phát triển hợp lý các sản phẩm đại trà 

5. Bán hàng toàn cầu

6. Định vị nhu cầu của khách hàng, bán hàng và dịch vụ sản phẩm

7. Tổ chức mô hình bán hàng hiệu quả

8. Danh mục sản phẩm và danh mục sản phẩm trực tuyến có mô tả loại sản phẩm cho khách hàng dễ hiểu

9. Bán hàng toàn cầu, cung cấp chỉ dẫn kỹ thuật sản phẩm ngũ kim cho khách hàng

10. Cung cấp các chỉ dẫn kỹ thuật sản phẩm ngũ kim cho các nhà đầu tư, kỹ sư, thiết kế...