kav Trang web của Trung Quốc     kav Website tiếng Anh.

BẢN LỀ >> Quay trở lại Vị trí hiện tại:首页 > SẢN PHẨM > BẢN LỀ > 正文

Hai vấn đề lớn mà xưởng sản xuất bản lề trên con đường phát triển cần khắc phục

Cập nhật thời gian:2015-07-08 09:22:08Nhấn vào số lần:2309LầnCỡ phông chữ:T|T

本文关键词:铰链阻尼铰链液压铰链不锈钢铰链普通铰链


中国从最初开始生产的普通铰链,慢慢发展到阻尼铰链,再到不锈钢铰链,一路走来,生产的数量越来越大,技术不断地进步。但随着时代的发展也遇到了不少难题:


一、原材料价格不断上涨。

2011就是涨声不断的一年,液压铰链产业中绝大部分都会涉及到铁矿石,铁矿石价格一路攀升,这使得处于产业链下游的液压铰链产业压力大增;


二、劳动力成本上涨。

阻尼铰链厂家大多是劳动密集型产业,有些铰链的装配过程机械是不能胜任的,那时就需要大量的劳动力,但是当今社会年青人越来越不愿意从事劳力活动;


这些问题都是阻尼铰链厂家要面对的,即使我国的铰链生产厂家加在一起已经达到几千家的规模,已经算得上是铰链生产大国,但是不能完美的解决以上问题,成为铰链生产强国还有一段很长的路要走。


(Biên tập:chris)